návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Máme za sebou rok činnosti

Městské informační centrum v Rakovníku bylo otevřeno v září loňského roku. Máme tedy za sebou porvní rok činnosti. Mnoho lidí přichází do informačního centra za konkrétní informací ze zvědavosti.
Pro všechny návštěvníky jsou zde k dispozici propgační materiály, letáky či programy, které informují o dění ve městě. Nechceme však zúžit naši činnost pouze na místní potřeby. Zájemci se mohou u nás eznámit s kulturními a společenskými akcemi či památkami celého okresu, můžeme jim dát tipy na výlety do okolí. Ve spolupráci s ostatními informačními centry nabízíme návštěvníkům pomoc při výběru náplně volného času, výletu či dovolené v České republice.Naším cílem je co největší spolupráce s ostatními informačními entry. Chceme zvýšit vzájemnou propgaci jednotlivých oblastí. Zúřastńujeme se pravidelných ssetkání pracovníků informačních center při sdružení měst a obcí Bohemia Centralis, kde společně zajišťujeme propagaci oblasti Rakovnicka, Kladenska, Příbramska, Berounska.
. Praktickou propagaci našeho města a okresu zajišťujeme na veletrzích cestovního ruchu. Stále úzce spolupracujeme s odborem regionálního rozvoje při Okresním úřadě v Rakovníku.
Máme za sebou první turistickou sezonu, nemáme možnost srovnání, takže jen trochu čísel ze statisitiky. Od třetího května do třetího září, kdy lidé o dovolených a prázdninách mají více času na cestování a poznávání krásných míst naší republiky, zavítalo do informačního centra 1750 návštěvníků. Přes tisíc turistů projevilo zájem o historické a kulturní památky města, o tipy na výlety po okolí. Velmi časté byly návštěvy cykloturistů, neboť zépůsob této turistiky se u nás velmi rozmáhá. Více než dvě stě informací jsme poskytli návštěvníkům o možnostech ubytování ve městě i v okolí. Zde poskytujeme informace o subjektech, které nás o spolupráci požádaly. Téměř stopadesát lidí se na nás obrátilo s dotazy na dopravní spojení, ať vlakové či autobusové. K tomu využíváme počítačový program, který najde veškeré spoje autobusové a vlakové a je schopen obě možnosti zkombinovat.
Ostatní dotazy byly telefonické. I tady je spektrum velmi široké, od otázek na různé instituce, telefonní čísla až po zajištění kontaktů na pořádání různých oslav, seminářů, školení, zajištění jednodenních výletů pro důchodce, ale i celotýdenních školních výletů.
Naše informační centrum není místem, kde se pouze rozdávají prospekty, prodávají mapy, pohlednice a suvenýry. Nechceme ani suplovat činnost cestovních kanceláří a prodávat zájezdy. Naším cílem je získávat co nejvíce informací ze všech oblastí a činností, ty pak poskytnout našim návštěvníkům, aby od nás odcházeli spokojeni a uvědomili si, že nejsme jen další zbytečná instituce v tomto městě.
Rakovník je malé město a jeho turistický ruch se nemůže srovnávat s jinými městy nebo třeba s návštěvností na hradech a zámcích, které jsou letními turisty velmi vyhledávaným cílem. Návštěvníci, kteří do našeho města zavítají, jsou nadšeni krásným náměstím. Městu romantickou atmosféru dodávají nasvícené historické objekty. Určitě máme v našem městě a okolí co ukazovat, jen musíme umět budoucí návštěvníky podchytit, například lákavým propagačním materiálem. Informační centrum je místo, kde lze vhodnou formou prezentovat minulost města, jeho současnost, ale je možné trochu nahlédnout i do jeho budoucnosti. Formou nejrůznější propagace a reklamy může informační centrum ovlivnit turistický život města.

Milena Křikavová

MIC Rakovník

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Městské informační centrum Rakovník

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.10.1999

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm