návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Členské fórum A.T.I.C. ČR bude v Ostravě

Všichni členové a čekatelé na členství v Asociaci turistických informačních center ČR jsou srdečně zváni 15. - 16. dubna 2004 do Ostravy k účasti na jednání členského fóra, které je vrcholným orgánem profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky.
Prezence je naplánována od 12.00 hodin, jednání Členského fóra započne ve 13.00 hodin informativní částí na Výstavišti Černá louka a bude pokračovat od 15.15 hodin v Hotelu Imperiál, jenž je vzdálen 123 kroků od Výstaviště Černá louka v Ostravě.
Návrh programu oficiální části jednání členského fóra:

1. Zahájení
2. Schválení programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady A.T.I.C. ČR
4. Zpráva o hospodaření A.T.I.C. ČR v roce 2003
5. Zpráva revizorky A.T.I.C. ČR za rok 2003
6. Úprava rozpočtu na rok 2004
7. Doplňující volby Rady A.T.I.C. ČR
8. Diskuse k činnosti a hospodaření v dalším období
9. Usnesení členského fóra
10. Závěr oficiální části
Účast na členském fóru A.T.I.C. ČR opravňuje k návštěvě konference Destinační management zdarma (na požádání MIC Ostrava zašle samostatnou pozvánku). Konferenční poplatek (vstupné) na doprovodný program A.T.I.C. ČR (viz příloha) činí 400 Kč/osoba a bude hrazen v hotovosti při prezenci. Každý účastník si na vlastní náklady zajistí dopravu a ubytování.
Na jednání členského fóra navazuje páteční prohlídka Ostravy a atraktivní víkendový program s exkurzí do Polska, jejichž podrobnosti, organizační pokyny a přihlášku najdete v samostatném dokumentu na adrese http://atic.cz/tmp/dokumenty/1019.doc (klikni).
Další informace o možnostech ubytování a turistických atraktivitách regionu Vám poskytne:
Městské informační centrum Ostrava, o.p.s., Nádražní 7/686, 702 00 Ostrava 1, tel: 596 114 909, 596 123 913, fax: 596 123 913, http://www.ostravainfo.cz, e-mail: mic@ostravainfo.cz

Na setkání v Ostravě se těší

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

25.10.2008 v 19:49bedřich

bylo to skvělé


DALŠÍ INFORMACE: Ostravský informační servis, pobočka Elektra

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 02.04.2004 v 08:55 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm