návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Informační středisko ve Zlíně v nových prostorách

Městské informační a turistické středisko bylo přemístěno do nových prostor zlínské radnice. Informační středisko je nyní větší, komfortnější. Nespornou výhodou je, že má samostatný vchod, což umožňuje provoz střediska i v době, kdy je zbývající část radnice uzavřena.
Dne 10. června 2003 proběhlo slavnostní otevření v nových prostorách, které zahájil náměstek primátora MUDr. Vladimír Řihák. Do Zlína byli pozváni zástupci informačních center Zlínského kraje, zástupci krajského úřadu, regionu Slovácko, Asociace turistických a informačních center, měst Uherského Hradiště, Trenčína a Púchova aj.
Městské informační a turistické středisko Zlín
Přivítání hostů MUDr. Řihákem
Městské informační a turistické středisko poskytuje své služby již tři roky a jen loni jej navštívilo 42 tisíc klientů. Bylo zřízeno hlavně z potřeby poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Od roku 2001 se jeho nabídka rozšířila o poskytování turistických informací o ubytování, stravování a také informací o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí. Škála poskytovaných služeb byla už tak široká a prostory nevyhovující, že zastupitelé uvolnili finanční prostředky na rekonstrukci bývalých kanceláří a jejich přeměnu na informační středisko. Do náplně střediska patří také poskytování veškerých informačních materiálů magistrátu, ale i přístup veřejnosti k internetu a faxu, kopírování, prodej lístků na akce ve Zlíně a předprodej vstupenek prostřednictvím internetu po celé ČR.
Městské informační a turistické středisko Zlín
Se začátkem prázdnin byl také zkušebně zahájen nedělní provoz Městského informačního a turistického střediska (MITS). Středisko je nyní otevřeno každou neděli od 9 do 12 hodin a zaměřuje se především na poskytování informací pro turisty. Dosud bylo informační středisko v provozu během pracovních dnů, a také v sobotu, kdy se na radnici konají svatební obřady.
Zavedení nedělního provozu bylo možné až po přemístění MITS do nových prostor, které je možné otevřít nezávisle na dalších prostorách radnice. Zbytek budovy zůstane v neděli uzavřen. Nedělení provoz zlínského MITS potrvá do konce srpna.

Eva Manišová
Městské informační a turistické středisko Zlín

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Městské informační a turistické středisko Zlín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 19.07.2003 v 09:43 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm