návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Sněm Sdružení Východní Čechy

Členové Sdružení měst a obcí na podporu cestovního ruchu turistického regionu Východní Čechy se 29. dubna 2003 sešli na Seči na Sněmu, který je vrcholným orgánem Sdružení.
Po schválení návrhu programu a volby komisí seznámil předseda Sdružení Jan Machek všechny přítomné členy i hosty, zástupce České centrály cestovního ruchu a Královéhradeckého kraje, se zprávou o činnosti Sdružení. Jako nejvýznamnější aktivitu Sdružení vyzdvihl Program strategického rozvoje cestovního ruchu na území turistického regionu Východní Čechy, který je připravován ve spolupráci s ČCCR a oběma krajskými úřady. Zpracovatelem je na základě veřejné obchodní soutěže firma ARC Mikulov. Nyní probíhají práce v pracovních skupinách, bylo vybráno nové logo turistického regionu, region se pod ním souhrnně prezentoval již na veletrhu Dovolená 2003 v Ostravě,...
Následovala zpráva o hospodaření Sdružení v roce 2003 a zpráva revizní komise. Ta neshledala žádné nedostatky a doporučila Sněmu Sdružení schválit hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2002.
Dalším bodem programu byla úprava Stanov - jednalo se pouze o drobné změny technického charakteru (zmiňovaný název "Asociace turistických informačních středisek" byl opraven na "Asociace turistických informačních center", text "potvrzuje volbu a odvolání" byl nahrazen textem "volí a odvolává"). Tato úprava Stanov byla všemi hlasy schválena.
Velmi důležitým bodem byla volba statutárních orgánů Sdružení.

Jako členové Rady byli schváleni:


BUČINA Jiří (Chlumec nad Cidlinou)


HURDÁLEK Vlastimil (Branka)


JENÍČKOVÁ Květoslava (Lázně Bohdaneč)


MACHEK Jan (Podzvičinsko)


MAŠKOVÁ Alena (Seč)


RAZSKAZOV Jiří (Pardubice)


ŘEZNÍČEK Petr (Chrudim)

Předseda Sdružení:


MACHEK Jan (Podzvičinsko)

Revizní komise:


HILLE Jiří (Ráby)


CHVOJKA Milan (Nasavrky)


MATĚJKOVÁ Jana (Přelouč)
Rozsáhlý prostor byl následně věnován diskusi o Programu strategického rozvoje a další činnosti Sdružení, které by mohlo zajistit fungování destinačního managementu pro celý turistický region. Byl projednán a s úpravou schválen i rozpočet na letošní rok.
Sdružení Východní Čechy za uplynulá léta činnosti prokázalo životaschopnost a i nadále má před sebou nemalé úkoly v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

tisková zpráva

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 05.05.2003 v 17:04 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm