návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Přelomový krok

KROMĚŘÍŽ (nj). Členské fórum Asociace turistických informačních center ČR lze charakterizovat jako velmi dělné, pracovní a svým průběhem zcela určitě znamenalo přelomový krok v další činnosti.

Platnost obrázku vypršela.

Jednání se za Českou centrálu cestovního ruchu zúčastnil Petr Kratochvíl, místostarostka města Kroměříže Eva Nováková a další hosté. V úvodní části jednání převzali přítomní členové certifikáty s příslušnou kategorizací svého informačního centra.
Na programu byl i plán činnosti na letošní rok. Není obsáhlý, ale je konkrétní a oproti předcházejícím letům i reálný.
Členskému fóru byl předložen i návrh na změnu ve stanovách, který spočíval v myšlence, aby se naše asociace stala nezávislou organizací cechovního typu (formulaci uvádíme na jiném místě). Druhý návrh se týkal problematiky, kdo může být členem asociace. Obě změny byly schváleny.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.05.1999

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm