návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Školení pracovníků turistických informačních center

BRNO - Včera se v budově Krajského úřadu uskutečnil 2. ze čtyř seminářů pro pracovníky turistických informačních center Jihomoravského kraje.
"Cílem školení je poskytnout účastníkům co nejvíce praktických informací, které využijí při sběru, zpracovávání a poskytování turistických informací tak, aby TIC byla aktivní a užitečnou součástí struktury cestovního ruchu v Jihomoravském kraji", uvedla jeho organizátorka Štěpánka Orsáková.
Školení pracovníků TIC Jihomoravského kraje
Seminář zahájil ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu, a předal slovo ing. Petru Kratochvílovi z České centrály cestovního ruchu. Tématem jeho přednášky byl stávající systém a organizace cestovního ruchu v ČR, srovnání s vybranými příklady ze zahraničí. Mj. hovořil o programech rozvoje cestovního ruchu v regionech a o marketingovém managementu turistické destinace Jihomoravského kraje.
Druhý programový blok semináře byl v režii Luďka Šorma, ředitele sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR a provozovatele Informačního centra města Pardubic. Objasnil smysl a poslání profesního sdružení (cechu) turistických infocenter, zevrubně se zabýval definicí informačního centra, činnostmi hlavními i vedlejšími (doplňkovými), společenským a ekonomickým významem IC pro region i vztahy s ostatními subjekty cestovního ruchu. V diskusi s účastníky analyzoval možnosti právní formy IC v ČR, problematiku značení [i], ekonomiku provozu infocentra a shodl se s přítomnými na potřebě vytvoření vzorových rámcových rozpočtů finanční náročnosti různých kategorií rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Závěr semináře byl věnován praktické ukázce metodiky práce s informacemi.
Zájem účastníků o svůj odborný profesní růst, jenž z atmosféry semináře vyzařoval, byl příjemnou odměnou pro všechny organizátory i lektory. Pro Asociaci turistických informačních center ČR je i velkou motivací (a zároveň příslibem) k dalšímu rozšiřování členské základny a k postupnému zlepšování podmínek a kvality fungování naší specifické profese.

(šm)

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Krajský úřad Jihomoravského kraje

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 02.04.2003 v 18:39 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm