návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Plán činnosti A.T.I.C. ČR na rok 2003

Schválený na členském fóru Asociace turistických informačních center ČR dne 17.10.2002.
 1. ve spolupráci se členy rady, zastupujícími jednotlivé kraje, zorganizovat krajská setkání turistických informačních center za účasti představitelů kraje
  Termín: 1 x ročně
  Zodpovídají: členové rady
 2. nadále využívat nabídky České centrály cestovního ruchu na účast na odborných seminářích k cestovnímu ruchu
  Termín: dle potřeby
  Zodpovídá: rada
 3. připravit programový plán odborného vzdělávání pracovníků v TIC v oblasti cestovního ruchu
  Termín: březen 2003
  Zodpovídá: rada
 4. projednat problematiku jednotného telefonního čísla, využívání e-mailových adres se stejnými identifikačními znaky a jednotného označování infocenter s jednotlivými subjekty
  Termín: červen 2003
  Zodpovídá: rada
 5. pokračovat ve vydávání Zpravodaje, část každého čísla vymezit pro problematiku jednotlivého kraje
  Termín: průběžně
  Zodpovídá: sekretariát
 6. pokračovat ve vydávání regionálních Výletních map (s adresářem asociace dle regionů), aby byla postupně pokryta velká část republiky
  Termín: průběžně
  Zodpovídá: rada
 7. zorganizovat krajské soutěže o nejhezčí turistickou pohlednici ČR a nejzdařilejší autoatlas
  Termín: průběžně
  Zodpovídá: rada
 8. pokračovat ve spolupráci s vydavateli map a turistických průvodců
  Termín: průběžně
  Zodpovídá: sekretariát
 9. pokračovat ve spolupráci s časopisy a novinami zabývajícími se cestovním ruchem. Usilovat o reciproční, bezplatnou výměnu prezentací
  Termín: průběžně
  Zodpovídá: sekretariát
 10. pokračovat ve spolupráci s ČCCR. Pozornost věnovat připravované kategorizaci a certifikaci v celostátním měřítku. Využít nabídky ČCCR a aktivně se na této problematice podílet.
  Termín: průběžně
  Zodpovídá: rada
 11. společně s agenturou Triumf zorganizovat vyhlášení soutěže o Nejhezčí turistickou pohlednici a nezdařilejší autoatlas ČR a výsledky vyhlásit na HW v Praze v únoru 2003
  Termín: únor 2003
  Zodpovídá: rada, sekretariát
 12. zorganizovat pochod pana Puciho po turistických informačních centrech v ČR
  Termín: začátek dubna 2003
  Zodpovídá: sekretariát
 13. zkvalitňovat prezentaci na webových stránkách asociace
  Termín: Průběžně
  Zodpovídá: p. Šorm
 14. členské fórum ukládá radě připravit návrh zákonné definice "infocentrum" a zahájit jednání se státními orgány o posílení úlohy infocenter vč. financování ze státních prostředků
  Termín: do 30. 6. 2003
  Zodpovídá: rada

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 09.11.2002 v 16:21 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm