návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Jak vylepšit diskusní fórum ATIC?

Již řadu měsíců má ATIC své vlastní diskusní fórum. Některé příspěvky vyvolaly celou řadu podnětů, názorů a nápadů. Stalo se pro nás nástrojem pro komunikaci a řešení úkolů a problémů v naší členské základně i mimo ni.
Je vidět, že i touto cestou se dá celá řada otázek vyřešit, nebo alespoň předjednat. Rozhodování vedení ATIC je pak snazší, znají-li názory členů, které zastupují.
Vše se vyvíjí a stejně tak tomu musí být i s tímto komunikačním nástrojem. Proto předkládám široké veřejnosti členů i nečlenů ATIC návrh na diskusi o nové podobě našeho diskusního fóra.

Těším se na Vaše návrhy, nápady a připomínky.

Ing. Ladislav Hollý
BESKYDY-VALAŠSKO

www.beskydy-valassko.cz
info@beskydy-valassko.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 2 názory)

13.10.2002 v 18:42Vašek

Zdá se mi, že diskuze bývá občas zajímavější než vstupní články. Jen nevím, proč se do ní nezapojuje víc lidí. Hádám, že největší účast má IC Horažďovice... :-)


12.10.2002 v 13:39Ing. Ladislav Hollý

Dovoluji si přidat názor ke svému vlastnímu příspěvku.
Myslím si, že diskuse bez závěru by neměla být naším cílem. Proto navrhuji, aby každý příspěvek měl i své zhodnocení, co přinesl a jak byl problém nebo návrh vyřešen. Při zpětném prohlížení příspěvků tak bude vidět, zda se jen tak povídalo, nebo zda z diskuse vzešel i nějaký hmatatelný výsledek.


DALŠÍ INFORMACE: BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura CR

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 12.10.2002 v 13:13 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm