návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Euroregion Těšínské Slezsko

Je dobrovolným společenstvím českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska.
Vznikl 22. dubna 1998 podpisem smlouvy o regionální spolupráci mezi Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně a Stowarzyszeniem Rozwoju i Wsypolpracy Regionalnej "Olza" se sídlem v Cieszynie. Nemá nadnárodní ani nadstátní charakter, je společenstvím sloužícím vzájemné spolüpráci.
Euroregion leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky a jižního Polska, v těsném sousedství se Slovenskem. Přirozenou osou Euroregionu tvoří řeka Olše, srdcem pak jsou hraniční města Český Těšín a Cieszyn. Na jeho území se nachází největší hraniční přechod mezi ČR a Polskem.
Poskytuje širokou nabídku možností využití volného času - jsou připraveny sportovní programy pro každé roční období, je možné navštívit stavební památky, zejména slavné dřevěné kostely, několik chráněných oblastí, mezi nimi i dnes nepřístupný prales Mionší.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Regionální informační centrum při Muzeu Těšínska Český Těšín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 28.06.2002 v 20:09 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm