návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Kategorizace turistických a informačních center

Tato kategorizace slouží k hodnocení informačních center členů A.T.I.C. ČR. Každý stupeň kategorizace předpokládá splnění schváleného minimálního standardu a podmínek činností turistických informačních center.
KATEGORIE D
sezonní informační centrum označeno jednou hvězdičkou
KATEGORIE C
místní celoroční - označeno dvěma hvězdičkami
KATEGORIE B
oblastní informační centrum - označeno třemi hvězdičkami
KATEGORIE A
republikové informační centrum - označeno čtyřmi hvězdičkami
Minimální standard služeb a podmínek činnosti turistických informačních center členů A. T. I.C. ČR
  1. Informační centrum je umístěno na veřejně přístupném místě
  2. Informační centrum je označeno logem A. T. I. C. ČR společně s piktogramem "i". Označení může být doplněno i vlastním označením informační kanceláře vyjadřující činnost informačního centra.
  3. Vybavení centra musí sloužit k zajištění minimálního standardu poskytovaných informací tzn: telefon, fax, musí poskytovat plnou informaci sloužící k orientaci v místě působení informačního centra, pro návštěvníky musí být k dispozici mapa místa, oblasti a ČR, musí poskytovat informaci o dopravě a službách v místě působení informačního centra, musí poskytovat informaci o ubytovacích a stravovacích možnostech v místě působení informačního centra, musí poskytovat informace o kulturních, společenských a sportovních akcích v místě působení informačního centra.
Asociace turistických informačních center ČR si vyhrazuje právo kontroly výše uvedeného standardu a to prostřednictvím příslušných členů rady A. T. I. C. ČR, zástupců určených oblastí.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 10.01.2001

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm