návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Městská zvonice - ČERNÁ VĚŽ [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Fulnek, Zvonice tzv."Černá věž"
Městská zvonice - ČERNÁ VĚŽ
MĚSTSKÁ ZVONICE - ČERNÁ VĚŽ
Nazvaná podle tmavé střešní krytiny, je původně renesanční stavba upravená patrně v 17.století. Ještě kolem roku 1730 zdobila její zastřešení atika. V pozdějších letech však byla nahrazena zvonovitou helmicí ( v nynější podobě již od r. 1817 ).

Černá věž je pozůstatkem městského opevnění, které v minulosti obklopovalo náměstí, a to ve vzdálenosti asi 100 m od jeho okrajů. Uzavíralo oválný obvod a zaniklo téměř beze stopy kolem roku 1840, stejně jako městské brány Horní (JZ) a Dolní (SV), vrcholící stejně jako původně Černá věž renesanční atikou. Zanikla i vodní fortna (brána), vedoucí k potoku a hřbitovu.


Černá věž opět zvonicí
(z článku p. J. Pavlíčka, Fulnecký zpravodaj, říjen 1998)
Tato stavba gotického původu sloužila dříve také jako strážní věž a byla součástí městského opevnění. Větší část zdiva pravděpodobně pochází z let 1645-1650, kdy Fulnek drželi Švédové. Ve druhé polovině 18. století byl stavební vývoj věže dovršen šindelovou bání zvoncového tvaru a podle tmavé impregnace krytiny dostala stavba lidový název "Černá věž". Pojmenování se ujalo zejména v době, kdy pozbyla skutečnou funkci zvonice.

Od 50. Let 20. Století zvonice chátrala až do roku 1977, kdy začaly záchranné práce. První etapu rozsáhlé rekonstrukce provedlo v roce 1979 Vlastivědné muzeum v Novém Jičíně. Byl znovu vybudován interiér (schodiště, podlaží, okna, dveře) a obnovena prohnilá část střechy.

Důležitou událostí byla opětná instalace zvonů. Těch zde v minulosti bylo 6, známé jsou ale jen 4 největší: Nejsvětější Trojice (1680 kg, Ø 140 cm), Modlitební (480 kg, Ø 111 cm), Augustiánský (560 kg, Ø 86 cm), Poplašný (80 kg, Ø 64 cm).

V září 1995 byly do zvonice opět instalovány dva zvony: velký zvon Sv. Kateřiny (1720 kg, Ø 145 cm, darován německými občany - bývalými občany Fulneku) a malý zvon (přemístěn z Kapucínského kláštera). Instalaci uhradil p. G. Kunz z SRN.

V srpnu 1998 byla rekonstrukce stavby dokončena. Byly provedeny opravy vnitřních a vnějších omítek, oken, dřevěných částí včetně nátěrů, očištění a impregnace střešní krytiny. Do kopule věže byla umístěna schránka, do níž byly vloženy dokumenty týkající se zvonice i její rekonstrukce.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Zvonice, zvonička nebo zvonkohra
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 14:48 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm