návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Zámecký park ve Fulneku [ Zámecký park ]

Fulnek, Zámecký park
Zámecký park ve Fulneku
ZÁMECKÝ PARK

Na mírně zvlněném terénu Zámeckého vrchu je přírodně-krajinářský park, který je součástí širšího zámeckého areálu. Založen byl Václavem Bruntálským z Vrbna ještě v průběhu třicetileté války. Původně menší raně barokní okrasný sad byl v 18. století rozšířen na okrasnou zahradu s fontánami ve stylu francouzských parků. Na přelomu 18. a 19. století v něm byly postaveny drobné klasicistní zahradní stavby. Charakter anglického přírodně -krajinářského parku získal v průběhu 19. století.

Nejvýznamnější dřeviny: jedle ojínělá, jinan dvoulaločný, liliovník tulipánokvětý, líska turecká, katalpa obecná, jerlín japonský. Park volně navazuje na lesoparkovou úpravu ostatních ploch Zámeckého vrchu.

DOMEK ZAHRADNÍKA - přízemní zděná stavba pocházející z přelomu 18.a 19. století, vystavěná na vrcholu svahu v zelinářské části parku na nízkém plató. K domku se vystupuje po jednoramenném schodišti situovaném před střední osou fasády. Budova má hladkou symetricky členěnou fasádu s hlavním vchodem ve střední ose a dvojicemi okenních os po stranách. Původní půlkruhové záklenky oken i dveří byly zazděny, současné výplně jsou pravoúhlé. Střecha objektu je valbová.

DVA ZAHRADNÍ PAVILONY S KAMENNÝM SCHODIŠTĚM - dvoupodlažní objekty s částečně zapuštěným přízemím, situované ve svahu po stranách schodiště. Tato dvojice zahradních pavilonů vznikla na přelomu 18.a 19. století. Fasádu původně členil vysoký pilastrový řád a kordonová a korunní římsa. Pravoúhlá okna zdobí frontony a festony. V přízemí druhé fasády byly zřejmě původně otevřené arkády, zazděné pravděpodobně již v 19. století. Tyto a další necitlivé zásahy poněkud pozměnily původní vzhled pavilonů. Mezi jednotlivými objekty je zakomponováno široké jednoramenné schodiště s podestou a jednoduchým sloupkovým kamenným zábradlím po stranách.
Fulnek, Zámecký park
Zámecký park ve Fulneku

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 23.10.2021 v 00:54 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm