návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Z NOUZE CTNOST

Již 15 měsíců sídlí naše Informační centrum na novém místě. Původní umístění bylo na průtahu městem v dřevěném kiosku a, i když to mělo jisté nevýhody, jako např. nedostatek místa, nedůvěra zahraničních turistů ke stánkům a nemožnost dělat informační práci na té úrovni, jak jsme si to sami představovali, mělo to i výhody - snadný přístup, byli jsme tak říkajíc " na ráně ", všichni projíždějící naším městem nás uviděli a pod. - což jsme ocenili až po zprovoznění nových prostor. Tyto jsme pronajali na podzim roku 1997. Skoro 9 měsíců jsme místnosti upravovali, opravovali, malovali a vybavovali (pokud se to zdá někomu dlouho, tak s ním souhlasím, ale dělali jsme to všechno s manželem vlastnoručně a při současném denním provozu kiosku - takže vždy byl volný jen jeden).
Konečně 20.6. 1998 jsme zahájili provoz v novém informační centru.
Nějakých nevýhod nových prostor jsme si byli vědomi i předem, ale teprve běžný provoz nám ukázal, jak až velké nevýhody to jsou: Vzhledem ke stavební dispozici jsou prostory informačního centra jakoby zastrčené asi 10 m do hloubky domu, tudíž nemáme přímo do ulice výlohu. Dům je historická budova, takže veškeré úpravy na fasádě podléhají složitému schvalování a tak více než rok řešíme, jak na sebe upozornit. Na ulici jsme postavili popsané poutače s nabídkou, ale to nestačilo. Bylo nám jasné, že běžný kolemjdoucí musí být upoután již při prvním nahlédnutí do průjezdu, jinak naše Informační centrum nenavštíví.
Podařilo se nám z opuštěných kasáren získat 5 velkých prosklených vitrín a po škole, která v této budově dříve sídlila, zůstaly na půdách nástěnky, které jsme také využili. S minimálními náklady - což je pro nás důležité - jsme je natřeli, vybavili stejnými potahy polystyrénů a umístili zde plán města, kulturní nabídku nejen Horažďovic, ale (výměnou za naše) i programy Sušice, Strakonic, Blatné, Železné Rudy, Kašperských Hor, Velhartic, Rabí a další nabídky. V jedné vitríně pravidelně vyvěšujeme městské noviny, v jiné máme momentálně provozní doby nejbližších 36 kulturních památek, což je nyní, kdy je má každý zámek či hrad jinak, informace velice žádaná. V dalších se objevují informace o Internetové prezentaci města, o významných výročích a pod. V této době vyhodnocujeme nejčastější dotazy, abychom věděli pro příští sezónu, na které informace se soustředit a do vitrín je umístit. Tato naše " informační chodba", kde jsou volně umístěny i různé propagační materiály, totiž pracuje i v době, kdy je naše Informační centrum zavřené. V sezóně máme otevřeno denně od 9.00 do 17.00, ale chodba je v provozu již od 7.00 a zavíráme ji okolo 22.00 hodiny. Nyní, mimo sezónu, ji zamykáme již v 20.00 hodin, ale vzhledem k brzké tmě se nám to zdá postačující. Myslíme si, že takto užitečně by šlo využít pusté přístupové chodby v jiných íčkách a proto Vás o tomto řešení informujeme.
Podle prvních zjištění se v tomto roce (kdy máme počítač a tudíž i přesnou evidenci) dotazy nejčastěji týkají různých informacích o našem městě (ze 30%), zhruba stejný počet je dotazů o památkách a turistice (po 15%), na dalších místech se pak umísťují dotazy na kulturní akce, možnosti ubytování a dopravní spojení. Často také zjišťujeme praktické informace, jako např. telefonní či poštovní směrovací čísla. Zhruba 10% tázajících jsou cizinci a přibližně 7% dotazů je položeno telefonicky (telefon je ale od května nový, takže časem se podíl telefonických dotazů může zvýšit).
Zajímalo by nás, zda mají ostatní informační centra také podobnou evidenci a k jakým výsledkům docházejí. Pokud se s námi někdo chce podělit o své zkušenosti, velice možnost srovnání uvítáme.

Simona Sládková

Za Informační centrum Prácheň, Horažďovice

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Turistické centrum Prácheň

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.10.1999

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm