návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Pět let Zpravodaje A.T.I.C. ČR

V letošním roce je tomu pět let, kdy v lednu 1999 vyšlo v nákladu 4 000 ks první číslo Zpravodaje, které bylo k dispozici na veletrzích cestovního ruchu GO v Brně a na Holiday World v Praze a samozřejmě členské základně.
Zpravodaj A.T.I.C. ČR - leden 2004
Nejnovější číslo Zpravodaje - leden 2004
Zřejmě se na mne podepsala moje bývalá novinářská profese. Před lety jsem se zařekla, že psaní do novin už nikdy více, ale člověk občas změní své názory. Po psaní se mi začalo stýskat. V hlavě se mi zrodil nápad, že bych se mohla alespoň trochu realizovat a tak jsem na jednání celostátní rady asociace předložila návrh na vydávání Zpravodaje. Připravila jsem jednoduchý návrh obsahového zaměření. Zcela chybělo, kde se na to vezmou finanční prostředky, když asociace "žije" jen z vybraných členských příspěvků.
Zpravodaj A.T.I.C. ČR - leden 2000
Z historie - leden 2000
Asi to nebyl tak hloupý nápad, protože zaujal. Obsahově se myšlenka zalíbila a k mému překvapení se našly i finanční prostředky. Ne asociační, těch bylo opravdu poskrovnu, ale dobrý finanční skutek udělali členové rady, kteří podnikali v cestovním ruchu právě prostřednictvím informačních center anebo jinde.
Zpravodaj A.T.I.C. ČR - květen 1999
Vydáno v květnu 1999 (dvoubarevně)
První číslo vyšlo v černobílém provedení, rozmnožené na kopírovacím stroji. Ale vyšlo a byl to dobrý a velice vítaný počin. Také obsah prvních čísel se rodil velice těžce. Každý nápad vítal, oceňoval, ale "dostat" z někoho napsaný příspěvek to bylo, jako kdyby redakce říkala: "dejte nám milion korun". Nebyl problém napsat redakční články, ale Zpravodaj byl členů, kteří se měli jeho prostřednictvím vyjadřovat k nejrůznějším problémům, sdělovat si své pracovní zkušenosti z činnosti informačních center, vést diskusi nad zajímavými náměty a podněty, a to se v úvodu nedařilo.
Zpravodaj A.T.I.C. ČR - listopad 1998
První číslo Zpravodaje je datováno dnem 10.11.1998 (šířeno jako xerokopie)
Druhým stále trvajícím problémem bylo zajištění finančních prostředků pro jeho tisk. V začátcích pomáhaly podnikatelské subjekty, majitelé turistických informačních center, členové asociace. Pak se o Zpravodaji jednalo na řádném zasedání členského fóra. Výsledkem bylo, že si každý kraj vzal pod patronát jedno číslo. Ta neměla a ani nyní nemá tolik finančních prostředků, aby z členských příspěvků mohla tuto činnost dotovat. To nás nesmírně svazovalo. Ale vycházíme, i když zatím dvakrát ročně. Věřím tomu, že přijde doba, kdy to bude opět vícekrát ročně.

Naděžda Jahodová,
šéfredaktorka

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 2 názory)

22.02.2004 v 20:28Luděk Šorm, A.T.I.C. ČR

Vážený pane kolego,

distribuce časopisu probíhá prostřednictvím členů Rady, aktivních členů A.T.I.C. ČR a poslední léta je hlavně zdarma rozdáván na veletrzích cestovního ruchu. Celý obsah Zpravodaje se současně objevuje i na internetu na www.atic.cz

Členy Asociace jsou i soukromí podnikatelé v cestovním ruchu, provozující informační střediska - členský příspěvek činí 4.000 Kč/rok.

O články a názory k činnosti středisek máme zájem, pokud nám zašlete, rádi zveřejníme.

Všechny informace o střediscích v jednotlivých krajích uvádíme dle informací, jež máme k dispozici. Střediska, jež projevila zájem, získala přístupové heslo k editaci svých údajů. Některé to ale, bohužel, opravdu moc nezajímá.


Vážení přátelé, kde je možno časopis získat, je jen na předplatné nebo jej rozesíláte zdarma? Jsem soukromý podnikatel v cestovním ruchu a poskytuji informační služby, ale nejsem středisko, asi bych členem nemohl být, kolik chcete za příspěvek? Máte zájem o články a názory k činnosti středisek? proč jsou krajské přehledy středisek neúplné a s vadnými údaji, to nikdo neopravuje a co sama střediska, ty nezajímá jak jsou tam uvedena?


DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 22.01.2004

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm