návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Soubor Českých korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna Karla IV. s pouzdrem a poduškou, královské žezlo s pouzdrem, královské jablko s pouzdrem a korunovační roucho (plášť zdobený hermelínem, pás, štola a tzv.manipul).
Na základě ustanovení císaře Karla IV., od 19.století opět dodržovaného, mohou být České korunovační klenoty vystavovány vždy jen při výjimečných příležitostech a pouze na území Pražského hradu. Jsou trvale uloženy v Korunní komoře nad jižní předsíní katedrály sv.Víta, s výjimkou textilních součástí, které mají své místo v klimatizovaném depozitáři sbírek Pražského hradu. O vystavení korunovačních klenotů rozhoduje prezident republiky a k otevření Korunní komory se musí sejít sedm držitelů klíčů. Jsou jimi prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, probošt Metropolitní kapituly a primátor hlavního města Prahy.
Korunovační klenoty
Při korunovacích českých králů byl užíván také ostatkový kříž, zvaný Korunovační, a obřadní korunovační meč, zvaný Svatováclavský. Oba předměty se obvykle vystavují společně s korunovačními klenoty, jsou ale součástí chrámového pokladu u sv.Víta.
Po roce 1918, po vzniku Československé republiky, přestaly korunovační klenoty sloužit svému původnímu účelu, o to více však vzrostl jejich význam jako symbolů české samostatnosti a státnosti. Stalo se proto zvykem vystavovat je při významných historických výročích a mimořádných událostech. Ve 20.století se tak stalo devětkrát, letos jsou České korunovační klenoty vystaveny u příležitosti desátého výročí vzniku České republiky, volby nového prezidenta a osmdesátého pátého výročí založení Československé republiky. Současné zpřístupnění pro veřejnost je také motivováno dvěma státními svátky - Mistra Jana Husa a věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
České korunovační klenoty budou vystaveny od čtvrtka 3.7. do neděle 13.7.2003, denně od 9.00 do 17.00 hod. Místem vystavení je tradičně místnost Staré registratury v gotickém podlaží Starého královského paláce.
Organizační pokyny:

- Vstup do paláce je ze Severního palácového dvorku, kde bude instalována šatna k odkládání
zavazadel a větších předmětů
- přes Václavovu síň s bezpečnostními rámy vstoupí návštěvník do Staré registratury (klenoty) a postoupí do Karlovy síně, kde bude umístěna obrazová dokumentace a promítána zkrácená verze filmu
- u výstupu bude jednak možnost nákupu knih, CD a upomínkových předmětů, v prostorách Starých zemských desek bude promítán film a dána možnost prohlídky CD ROMu
- východ je přes Severní palácový dvorek schodištěm na Jiřské náměstí.
- Vstup (vjezd) pro vozíčkáře je ze III.nádvoří, šikminou na Severní palácový dvorek, přes Plošinu do Václavovy síně. Pomoc Hradní stráže je zajištěna.

Další potřebné informace:

- Pro průvodce: prohlídkové okruhy Pražského hradu A + B zůstávají nezměněny, pouze vstup
do Starého královského paláce je výhradně z Jiřského náměstí přes Jezdecké schody (vstup i
výstup)
- Jižní zahrady budou po dobu expozice uzavřeny, sloužit budou výhradně jako přístupová trasa pro návštěvníky expozice

- Doporučený vstup:

od stanice metra Malostranská po Starých zámeckých schodech.
Brána do Jižních zahrad se otevře v 8.oo hod., návštěvníci postupují zahradami k Býčímu schodišti, kde se již bude formovat fronta a kde budou také k dispozici materiály s informacemi a provozními pokyny.
Na základě zkušeností z minulých let se předpokládá naplnění denní kapacity v cca lO.oo hod. <
- Podél trasy bude v zahradách instalováno sociální zařízení, k dispozici budou možnosti občerstvení.

- Prohlídka expozice Českých korunovačních klenotů je zdarma.

Další informace můžete obdržet na odd.turistického ruchu/Správa Pražského hradu:
2437 2424 dr.Kučerová
22437 3162 dr.Kadlec

(A jako doplňující informaci uvádíme, že podzimní Den otevřených dveří na Pražském hradě bude v sobotu l.listopadu 2003).

Jana Kučerová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 24.06.2003 v 15:00 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm