návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Náš kraj 2003

Odborný časopis COT Business vyhlásil druhý ročník soutěže "Náš kraj 2003". Do soutěže se mohou zapojit krajské úřady, informační centra, města, mikroregiony, sdružení, a to v následujících kategoriích:
1. Nejlepší cizojazyčný propagační materiál kraje - možno nominovat až tři materiály, přihlašovatel - krajský úřad
2. nejlepší cizojazyčný propagační materiál města - možnost nominovat až tři materiály, přihlašovatel - město
3. nejlepší cizojazyčný propagační materiál přirozeného turistického regionu a mikroregionu, možnost přihlásit až tři materiály, přihlašovatel - sdružení a mikroregiony
4. nejlepší informační centrum v ČR - zřizované městem nebo soukromé - podmínkou do zařazení do soutěže je zaslání stručné charakteristiky služeb, jazykové schopnosti, otevírací doby, přihlašovatel - informační centrum
5. nejlepší turistický produkt - turistický produkt je komplex provázaných a prakticky fungujících základních a doplňkových služeb, které jsou závazné pro jejich provozovatele. Turistický produkt musí být uplatnitelný na trhu CR a sloužit k uspokojování potřeb a přání jednotlivých cílových skupin turistů. Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání stručné charakteristiky produktu - velikost prodejní sítě, počet provozovatelů zapojených do produktu apod.
Nominace do soutěže je nutné poslat nejpozději do 30. července 2003 na adresu COT Business (Opletalova 55, 110 00 Praha 1). Více informací získáte na tel. 221 602 270 (Marta Koksová) a 221 602 242 (Petr Ulrych), případně na adrese redakce@cot.cz
POZNÁMKA: Připomínám jen, že v první ročníku soutěže zcela suverénně vyhrála turistická informační centra, která jsou členy Asociace turistických informačních center ČR - na prvním místě infocentrum v Českém Krumlově, na druhém místě Městské informační centrum Ostrava, o. p. s. a na třetím místě infocentrum v Božím Daru.

Naděžda Jahodová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.01.2003 v 06:46 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm