návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Návštěva prezidenta provincie Bergamo pana Valeria Bettoniho v Jihomoravském kraji

Ve dnech 5. - 7. srpna pobýval na návštěvě v Jihomoravském kraji (JMK) prezident provincie Bergamo pan Valerio Bettoni s chotí. Při jeho návštěvě se uskutečnila řada jednání, kromě jiného na téma spolupráce ve zdravotnictví, rozvoj brněnského letiště, spolupráce v oblasti kultury. Prezident Bettoni se rovněž setkal s hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem.
Předběžně byla například dohodnuta spolupráce při výchově specialistů v oblasti obnovy památek. Značná pozornost byla věnována spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Pan Bettoni přislíbil účast na konferenci o rozvoji cestovního ruchu v JMK, která se bude konat 17. - 18. října v Mikulově. V oblasti cestovního ruchu bylo dohodnuto:
- iniciovat spolupráci specializovaných středních škol (hotelových, ale např. i vinařských), která by měla směřovat k výměnám studentů a k zajištění pracovních stáží
- vytvořit program stáží pro pracovníky turistických informačních center
- vytvořit program vzájemné propagace turistických možností obou oblastí
- spolupracovat při vytváření turistických produktů a jejich marketingové podpory
Stejně jako loni nabídl Jihomoravský kraj provincii Bergamo prostor ve svém stánku na veletrhu Regiontour 2003, provincie Bergamo nabídla možnost prezentace kraje na veletrhu v Bergamu. Obě strany předpokládají, že obsah spolupráce bude dále upřesněn v průběhu říjnové konference v Mikulově. Pan Bettoni rovněž nabídl JMK možnost využití kanceláře provincie Bergamo v Římě pro jednání, prezentační akce apod.
Prezident Bettoni se dále setkal s novináři, prohlédl si sídlo Jihomoravského kraje a na brněnském Špilberku uctil památku italských vlastenců, kteří zde byli vězněni v 19. století.

Tisková zpráva KÚ Jihomoravského kraje

DALŠÍ INFORMACE: Krajský úřad Jihomoravského kraje

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 07.08.2002

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm