návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Podkrušnohoří má co nabídnout

Již od roku 1994 působí v regionu severozápadních Čech Podkrušnohorské informační centrum, které je sdružením právnických osob. Jak uvedl předseda sdružení Miroslav Foltýn, sdružení nejprve působilo v okrese Chomutov. Jeho aktivity postupně přerůstaly do sousedních okresů. V současné době je v něm dvacet členů, s mnoha dalšími subjekty velmi úzce spolupracuje.
V působnosti Podkrušnohorského informačního centra je deset informačních center, z nichž každé je vybaveno výpočetní technikou. Informační střediska jsou schopná poskytnout nejrůznější informace týkající se cestovního ruchu.
Miroslava Foltýna jsme se zeptali:
Co je největším problémem sdružení?
Neřeknu nic nového, když uvedu, že financování. To je ostatně problémem každé organizace, která chce něco dělat pro cestovní ruch. Nejprve jsme se finanční prostředky snažili získat v rámci našeho okresu, ve městech, od podnikatelů. Později k tomu přistoupila dohoda s městy, která začala v rámci svých možností některé projekty týkající se cestovního ruchu, financovat. To nám pomohlo k tomu, že i přes některé problémy se nám podařilo "zviditelnit” naši oblast. Tento způsob financování však nebyl možný stále. Města a obce potřebovaly řešit mnohé problémy, které na první pohled neměly co do činění s cestovním ruchem. Tam bylo také nutné finanční prostředky dát. Proto jsme začali hledat nové cesty. Jednou z nich jsou granty získávané na státní úrovni i z Evropské unie.
V současné době získáváme finanční prostředky ze třech zdrojů - z podnikatelského sektoru, z oblasti samosprávy a potom jsou to granty, o kterých jsem se již zmínil.
Díky tomu jsme schopni neustále přicházet s novými nabídkami, s novými aktivitami. Kromě základních věcí, jako je zajištění běžného chodu informačních center, se snažíme vyvíjet aktivity v rámci ediční činnosti a turistických produktů.
Všeobecně se ví, že vydání nejrůznějších katalogů je obrovskou finanční zátěží.
To je pravda. Dnes jde o dost vysoké finanční částky. Přesto jsme toho názoru, že bez katalogů to nejde. Právě proto, že jejich příprava a tisk jsou poměrně nákladné, je nutné, aby obsahovaly co nejvíce užitečných informací pro turisty i návštěvníky dané oblasti
Proto jsme přípravě katalogu, se kterým jsme se poprvé představili na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Praze, věnovali co největší péči.
Na šedesáti stranách se v něm představují tři okresy severozápadních Čech. Je v něm povídání o historii a zajímavostech, prezentují se zde produkty agroturistiky, zimní rekreace v podobě lyžařských škol, běžeckých tras. Jsou v něm uvedeni i naši partneři ze Svazu cestovního ruchu Deliteus, Beskydy-Valašsko a oblasti Saska.
Katalog jsme vydali v nákladu 6 000 ks v české, anglické a německé mutaci. V březnu se zúčastníme veletrhu cestovního ruchu v Berlíně, na kterém ho představíme také německému trhu.
Katalog jste vydali, co bude následovat?
V současné době pracujeme na marketingové studii cestovního ruchu pro celé území Euroregionu Krušnohoří, podílíme se na přípravě pilotního projektu strukturálního fondu pro oblast cestovního ruchu. Tento projekt by měl řešit území, které zahrnuje budoucí územně správní celky Ústí nad Labem a Karlovy Vary. Koncem ledna jsme dokončili studii vedené krušnohorské lyžařské magistrály zaměřené na vytvoření turistické trasy, která by nezasahovala do oblastí vyžadujících zvýšenou ochranu přírody, kde se vyskytuje vzácná fauna a flora.
Po dohodě s Deliteem chceme pro příští rok připravit také společnou prezentaci severozápadních Čech jako významné turistické destinace na výstavách cestovního ruchu. Našim i zahraničním návštěvníkům máme co nabídnout.
Pokusíme se také získat nové finanční prostředky na vydání nového katalogu, který už bude zachycovat trendy ve vývoji turistiky v naší oblasti pro příští tisíciletí. Tyto trendy budou patrné po zpracování příslušné studie. Po vzoru regionu jižní Moravy chceme k problematice cestovního ruchu přistoupit koncepčně. Samozřejmě, že budeme velmi úzce spolupracovat se širokou odbornou veřejností a v neposlední řadě využijeme zkušenosti, které jsme již získali.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Podkrušnohorské informační centrum

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.03.1999

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm