návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Vsetín se snaží naplňovat svou koncepci kultury

Město Vsetín vypracovalo a schválilo v roce 2011 Koncepci rozvoje kultury města Vsetín na období let 2011 – 2015. Navrhovaná opatření byla koncipována tak, aby byla dotčena celá oblast kulturních aktivit. Zahrnují jak budování a údržbu infrastruktury, tak i pestrou a bohatou nabídku kulturních programů pro všechny věkové kategorie, ale také uchovávání kulturního dědictví a péči o kulturní památky.
Na vypracování koncepce kultury se podíleli pracovníci odboru školství a kultury městského úřadu a členové Komise kultury rady města pod vedením II. místostarosty Petra Kořenka, který má tuto oblast ve své gesci. Dalšími spolupracujícími organizacemi byly Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko a Masarykova veřejná knihovna. Tyto organizace pravidelně získávají podněty od občanů a spolupodílí se pak na jejich zapracovávání do připravovaných programů a podílí se na rozvoji kultury a cestovního ruchu ve Vsetíně.

„Ambicí vedení města je učinit ze Vsetína v rámci širšího regionu centrum kultury a vytvořit nabídku, která bude mít význam i pro rozvoj cestovního ruchu,“ vysvětlil Petr Kořenek a dodal: „Věříme, že úkoly stanovené v koncepci postupně naplníme a podpoříme rozvoj kulturního dění ve Vsetíně.“

Komise kultury před nedávnem provedla hodnocení a konstatovala, že některé z úkolů stanovených koncepcí se již podařilo naplnit.

Došlo k přestěhování dětského oddělení knihovny do nově zrekonstruovaných prostor na Dolním náměstí. Stávající prostory bylo potřeba uvolnit a tak bylo stanoveno hlavním cílem tohoto kroku poskytování služeb knihovny v jednom místě jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Dále byla rozšířena spolupráce s Muzeem regionu Valašsko, kde byly podpořeny Templářské slavnosti. Vsetín také aktivně podporuje kulturní akce pořádané občanskými sdruženími či neziskovými organizacemi, Alcedem, školami a dalšími subjekty. Podpořeny tak byly akce Divadelní Vsetín, Letní filmový maraton, Literární jaro nebo Multižánrový křesťanský festival UNITED.

V rámci přijatých opatření byla změněna organizace vystavování v Galerii Stará radnice. K výstavám je nyní více využíván i vestibul kina Vatra. Město chce vytvářet podmínky a finančně podporovat tradiční folklorní soubory, ochotnická divadla, sborový zpěv a další aktivity. Důležitou součástí oblasti kultury je také ochrana kulturních památek a péče o kulturní dědictví. Opravy za téměř 800 tisíc korun se tak v loňském roce dočkala kašna na Horním náměstí. Byl také zpracován projekt v rámci přeshraniční spolupráce ČR - SR, jehož součástí je i úprava vstupních prostor kina, které by mělo více sloužit různým kulturním aktivitám.

Město Vsetín vynaložilo v roce 2012 z rozpočtu na činnost kulturních institucí a kulturu přibližně 29 373 000 Kč.


Zpracovala: Adéla Kousalová
Další informace: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667
DALŠÍ INFORMACE: Vsetín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 09.07.2013 v 16:26 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm