návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Vsetín se stal členem Asociace měst pro cyklisty

: Na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo města členství ve sdružení měst a obcí s názvem Asociace měst pro cyklisty. Vznik sdružení je vyvolán nutností spojit města podporující cyklistickou dopravu a uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek v této oblasti. V úterý 2. července v Praze došlo k přátelskému podpisu zakladatelské smlouvy mezi členskými městy, k nimž patří i Vsetín.
Přestože cyklistická doprava přináší velké množství výhod, setkává se v současnosti s mnoha omezeními a překážkami Proto se několik měst spojilo a společně založilo Asociaci měst pro cyklisty. Jejím cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře.

„Stejně jako ostatní města, která se postupně stávají členy asociace, se chceme i my aktivně podílet na naplňování jednotlivých opatření Cyklostrategie. Společnými kroky pak můžeme dosáhnout vyváženého podílu mezi automobilovou, cyklistickou, veřejnou a pěší dopravou,“ uvedl II. místostarosta Petr Kořenek.

Podle starostky Ivety Táborské Vsetín realizoval řadu kroků tímto směrem. „Tím posledním je schválení rozpočtového opatření na vypracování projektové dokumentace Cyklostezka Jasenice. Ta by měla být využita jak pro pravidelné jízdy obyvatel do zaměstnání, tak i pro rekreační jízdy turistů, bruslařů, běžců nebo lyžařů. Hlavní trasa vedoucí po bývalé železniční trati do areálu Zbrojovky by měla být dokončena do listopadu příštího roku.“

Asociace měst pro cyklisty bude v rámci svého poslání plnit úkoly, vyvíjet iniciativy a úzce spolupracovat s národním cyklokoordinátorem, se Svazem měst a obcí ČR a s vládními orgány a institucemi, realizovat projekty a informační kampaně, provádět vzdělávání v oblasti plánování rozvoje cyklistické dopravy a městské mobility a řadu dalších činností.

„Plně se ztotožňujeme s tím, že každé město má určitou míru potenciálu být cyklistické. Všude se totiž najde větší či menší část obyvatel, kteří jízdní kolo chtějí používat každý den nebo jen občas, avšak z mnoha důvodů nemohou. Proto podporujeme tuto asociaci právě formou členství,“ zdůvodňuje členství Vsetína v nově vzniklé asociaci II. místostarosta Petr Kořenek.

„Chceme, aby cyklistická doprava byla součástí všech dopravních řešení a tato řešení byla kvalitní, smysluplná a aby finanční náklady na ně byly vynaloženy co nejefektivněji,“ uvedla starostka města Iveta Táborská.

Předmětem činnosti Asociace bude:
1. Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi jeho jednotlivými složkami.
2. Podpora rozvoje cykloturistiky.
3. Usilování o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření.
4. Usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy.
5. PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy a cykloturistiky.
6. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility.
7. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních procyklistických opatření a aktivit v členských městech formou projektů, realizovaných Asociací anebo členy.
Roční poplatek za členství v Asociaci je odstupňován podle počtu obyvatel zapojeného města. Pro Vsetín činí výše poplatku 10 tisíc korun ročně.

Zpracovala: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667
DALŠÍ INFORMACE: Vsetín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Z KALENDÁŘE AKCÍ

Zveřejněno 09.07.2013 v 16:25 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm