návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Cenu města Vsetína za rok 2012 získá pedagog Milan Drlík

Cenu města Vsetína 2012 získá vsetínský pedagog Milan Drlík. Tato cena je udělována jednou ročně vsetínské osobnosti za podstatný přínos k rozvoji města v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti.
Milan Drlík obdrží Cenu města 2012 za dlouholetý významný přínos v rozvoji Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (SPŠS), jak ve funkci ředitele, kterou vykonával 15 let, tak jako vynikající učitel a hlavně „jako člověk“.

„Pan Milan Drlík také založil Univerzitu 3. věku T.Bati ve Vsetíně a zařídil možnost bakalářského studia na Střední průmyslové škole strojnické. Dlouhodobě se podílí na organizování turistické činnosti na Valašsku a ve spolupráci s knihovnou připravuje zájmovou činnost pro seniory,“ informovala starostka města Iveta Táborská.

Návrhy na ocenění občané a instituce s bydlištěm či sídlem ve Vsetíně podávají vždy do konce příslušného kalendářního roku. Do 31. 12. 2012 obdržela vsetínská radnice celkem 10 nominací, z nichž Rada města na základě doporučení Kulturní komise vybrala tři kandidáty, legendu organizované vodní turistiky na Vsetíně Ing. Jaromíra Česneka, pedagoga Mgr. Milana Drlíka a lékaře a bývalého primáře dětského oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jiřího Kiliana.

Konečné slovo při udělení Ceny města Vsetína za rok 2012 pak měli v úterý 5. března zastupitelé, kteří se rozhodli cenu udělit posledně jmenovanému kandidátovi.

Slavnostní předání Ceny města Vsetína se uskuteční po dohodě mezi vedením města a oceněným. O termínu budeme včas informovat.Zpracovali:
Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667
Jiří Žůrek, redaktor Vsetínských novin, tel.: 571 491 587
DALŠÍ INFORMACE: Vsetín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Z KALENDÁŘE AKCÍ

Zveřejněno 07.03.2013 v 12:39 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm