návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Od 9. prosince bude platit nový jízd řád MHD pro další období

Nové jízdní řády vstoupí v platnost od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013. Změny, ke kterým pro toto období došlo, nejsou rozsáhlé. Ty nejvýraznější se týkají zavedení ranních linek z Červenky, Ohrady a ze Sychrova, zavedení nové zastávky na Jasence u čerpací stanice a zkrácení linky č. 7. U některých linek také došlo ke změně odjezdů autobusů, a to buď k jejich uspíšení či posunutí v řádech minut pro zajištění návaznosti na odjezdy vlaků.
Všechna opatření, která byla v minulosti provedena, se ukázala jako efektivní. Pro společnost ČSAD Vsetín, která zajišťuje také provoz městské hromadné dopravy (MHD) ve Vsetíně, zůstane objem poskytnutých peněz zachován a rozsah dopravy nebude omezen, a to i přes plánované zvýšení DPH.

„Se zvyšováním cen MHD se ovšem nepočítá,“ uvedl II. místostarosta Petr Kořenek.

V průběhu roku město obdrželo zhruba 35 připomínek různého rozsahu, přičemž některé z nich byly zohledněny ještě letos. Vždy se přihlíželo k technickým možnostem.

„V prvé řadě bylo potřeba se věnovat připomínkám občanů, které směřovaly k obslužnosti sídlišť v ranních hodinách. Proto byl například nově v pracovní dny zaveden spoj z Červenky do Jasenic I. v 5.05 hodin, neboť občané této lokality neměli možnost se před pátou hodinou odtud dostat. V ranních hodinách byl také nově zaveden spoj v 4.45 hodin ze Sychrova na nádraží, tak aby byla zajištěna návaznost na ranní vlak do Valašského Meziříčí,“ informoval místostarosta Petr Kořenek a pokračoval: „ Dále jsme vyhodnotili provoz linky č. 7 se zajížďkou na Sychrov. I přesto, že se nepodařilo dohodnout s obchodními řetězci o zajíždění linky ke Kauflandu, linka č. 7 zůstává dále, a je pouze zkrácena o zmíněnou zajížďku. Během víkendu jsme také zavedli několik spojů, které zvýší obslužnost sídliště Ohrada. Například v neděli byl přidán spoj pro ty, kteří se potřebují dostat do kostela na bohoslužbu. Nově budou autobusy MHD zastavovat na zastávce Jasenka, čerpací stanice, což alespoň částečně zlepší dostupnost přilehlých lokalit a sídliště Hrbová.“

Občané nejen ze sídliště Ohrada, ale také z Rokytnice, Bobrk, Vesníku a Jasenky mají možnost navíc využít všechny příměstské linky, které zastávkou v dané lokalitě projíždějí, a to jak do centra, tak z centra.

Všechny změny naleznete v novém jízdním řádu, který bude platit od 9. prosince.

Zpracovala: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667
DALŠÍ INFORMACE: Vsetín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Z KALENDÁŘE AKCÍ

Zveřejněno 27.11.2012 v 11:20 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm