návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Začlenění Městských lázní do Vsetínské sportovní

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili zpracování podrobného záměru týkajícího se začlenění organizaci Městské lázně Vsetín, p.o. do společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. za účelem zabezpečení efektivního provozu a správy sportovišť a sportovních zařízení ve vlastnictví města Vsetína . Pod správu této organizace již byla začleněna sportoviště - Zimní stadion a víceúčelová sportovní hala Na Lapači , Fotbalový stadion na Tyršově ulici a venkovní Skate Park Na Lapači.
K dokončení započatého koncepčního procesu je třeba začlenit do Vsetínské sportovní i Městské lázně Vsetína a hřiště a sportoviště ve městě.

„Začleněním městských lázní Vsetín do Vsetínské sportovní se očekávají provozní úspory, zejména v oblasti osobních výdajů a přinos synergického efektu, tedy společné správy, působení a součinností při využití majetku,“ informoval Stanislav Pavelec, III. místostarosta města.

„Předpokládané náklady na tuto změnu budou minimální, neboť se počítá s převodem všech zaměstnanců příspěvkové organizace a úkolem ředitele Vsetínské sportovní bude zoptimalizovat počty zaměstnanců a nově nastavit pracovní náplně,“ doplnil Stanislav Pavelec.

Zpracovala:
Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667
DALŠÍ INFORMACE: Vsetín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 24.10.2012 v 10:39 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm