návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Kašna na Horním náměstí bude vypuštěna. Začnou restaurátorské práce

V těchto dnech dojde k vypuštění vody z kašny na Horním náměstí.
Důvodem je příprava na restaurátorské práce, které začnou v pondělí 16. července. Město Vsetín na opravy této kulturní památky města obdrželo dotace z Fondu kultury Zlínského kraje (300 tisíc korun) a z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 Ministerstva kultury ministerstva kultury (182 tisíc korun) s tím, že zbývající část bude uhrazena z rozpočtu města. Náklady na tuto opravu jsou vyčísleny na necelých 640 tisíc korun.
Kašna, jejíž vznik je datován do roku 1615, je ve velmi špatném, v některých místech až havarijním technickém stavu.
„V rámci restaurování kašny na Horním náměstí budou řešeny statické a tektonické poruchy v kamenných prvcích, výměny či doplnění dožilých nebo chybějících elementů. Důraz přitom bude kladen na zásahy, které omezují negativní vliv vnějšího prostředí, postupy budou respektovat typy poškození a jejich lokalizaci. Některé části budou odvezeny a práce budou provedeny přímo v restaurátorské dílně. Kašna je jedna z mála výrazně historických památek ve městě a vhodně zapadá do Horního náměstí, které si nejvíce zachovalo historickou tvář,“ zopakoval Petr Kořenek II. místostarosta města a doplnil, že práce by měly být hotovy nejpozději do 15. října.

Zpracovala:
Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667

DALŠÍ INFORMACE: Vsetín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 03.07.2012 v 17:42 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm