návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

spokojená rodina V nových prostorách a s novým názvem nyní pracuje vsetínská poradna pomáhající lidem v obtížných životních situacích. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (dříve Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy) se přestěhovalo z vilky ve Smetanově ulici do druhého patra vsetínské polikliniky. Zde její služby mohou využívat i početní návštěvníci ambulancí praktických lékařů a specialistů.
„Posláním poradny je pomáhat lidem, kteří řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a aktuálně je nejsou schopni zvládat vlastními silami. Našim cílem je rozpoznávat a řešit příčiny a důsledky krizových situací,“ uvedla sociální pracovnice Pavla Fojtíková. Pomoc je poskytována především formou psychologického, sociálního a právního poradenství, psychoterapie, krizové intervence, mediace a dalších metod z oblasti poradenství. Nabízeny jsou i skupinové formy podpory. Pomohou i obětem domácího násilí„Veškeré služby poradny jsou bezplatné, není nutné žádné doporučení, je zaručena mlčenlivost o sdělených informacích a nabídnuta možnost vystupovat anonymně,“ doplnila Fojtíková.Na tým odborníků se mohou obrátit manželé a partneři, rodiče a děti s mezigeneračními spory, dospívající mládež i celé rodiny. Pomoc zde najdou také lidé s osobními psychickými obtížemi a oběti domácího násilí. V poliklinice je návaznost na širokou zdravotní péči, jsou zde tři desítky ambulancí včetně rehabilitace a dalších služeb, lékárna a nedávno otevřené mammografické pracoviště.Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy je otevřeno:

· v pondělí, středu a pátek od 8.00 do 11.00 hodin

· v úterý od 15.00 do 17.00 hodin

· ve čtvrtek od 9.30 do 16.00 hodin.Tato provozní doba je dočasná, výhledově se předpokládá rozšíření provozní doby, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 19.00 a v pátek od 8.00 do 15.00 hodin.Zájemci se mohou informovat a telefonicky objednat na tel. č.: 571 818 515, 608 885 027

e-mail: poradna.vsetin@centrum-poradenstvi.cz.Vsetínská poradna je střediskem Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, U Náhonu 5208, 760 01 Zlín.Další informace najdou zájemci na www.centrum-poradenstvi.cz.
DALŠÍ INFORMACE: Vsetín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 22.06.2012 v 14:08 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm