návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše na prázdniny 2010

Kulturní akce Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech na měsíc červenec a srpen 2010

Stálá expozice
"HISTORIE KLATOVSKA”
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea; základní vstupné 30,- Kč a 15,- Kč
otevřeno: leden - duben úterý - pátek 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
květen - září úterý - neděle 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
říjen, listopad úterý - pátek 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
prosinec úterý - neděle 9.00 - 12.00/13.00 - 17.00 hod.
mimo uvedenou dobu po předchozím objednání.

Výstavy v hlavní budově muzea
- do 19. 9. 2010 "Klatovy - 750. výročí založení města" - obrazová dokumentace vývoje města; výstavní sál muzea.
- do 19. 9. 2010 "Klatovy - 750. výročí založení města" - výstava restaurovaných modelů některých klatovských objektů; vitríny ve vstupní hale muzea.
- do 12. 9. 2010 "Klatovy - 750. výročí založení města" - dokumentace půdorysného vývoje lokality; přednáškový sál muzea.
- do 7. 1. 2011 "Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice... IV." - město Klatovy na starých pohlednicích z přelomu 19. a 20. století; schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.

Základní vstupné na výstavy (pokud není jinak uvedeno): 20,- Kč a 10,- Kč
Hromadné vstupné: 15,- Kč a 8,- Kč
Rodinné vstupné: 30,- Kč

plakát

Další kulturní akce
10. 7. 2010 "Krajkářský den" - ukázky paličkování; 9.00 - 16.00 hodin v muzejní zahradě.
V případě nepříznivého počasí proběhne Krajkářský den v přednáškovém sále muzea.

Knihovna - archiv - studovna v hlavní budově muzea
otevřeno každé pondělí a středu: 7.30 - 12.00/13.00 - 18.00 hod.


BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
nám. Míru 149, Klatovy I.; tel.: 739 235 184, 376 326 362; fax.: 376 316 011; e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: M. Salvová;
Otevřeno: květen - říjen úterý - neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
(mimo otevírací dobu je možné se domluvit v dostatečném předstihu na vhodném termínu návštěvy s vedením muzea)
Z provozních a technických důvodů je možné (u skupin. výprav) přijímat na prohlídku této památky skupiny o max. počtu 25 návštěvníků!

EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908; fax.: 376 316 011
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: L. Kodýdek;
otevřeno: květen sobota a neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
červen - září úterý - neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
- mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí domluvy (od 10 osob) na tel. č. 721 721 908.
Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech.
Prezentace dobových forem bydlení, zemědělských činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici v období 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 20. století.

Pracovněnaučné pobyty pro mládež
1. - 11. 7. 2010 a 16. - 28. 8. 2010 Pracovněnaučné pobyty pro mládež probíhají na detašovaném pracovišti v Chanovicích. Mladí lidé se zde mohou zapojit do očisty a konzervace sbírkových předmětů, realizace Expozice lidové architektury a dalších projektů.
Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 376 316 011, 737 061 235.

Akce s celorepublikovým dosahem
3. 7. 2010 "Den řemesel - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje" - tradiční rukodělná řemesla a trh, vystoupení hudebníků, šermířů, loutkoherců, nabídka tradiční české kuchyně; 10.00 - 18.00 hodin v areálu zámku a Expozici lidové architektury v Chanovicích; vstupné 50,- Kč.

Informace
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.
tel.: 376 326 362, 376 316 011; fax: 376 316 011
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz, www.muzeum.klatovynet.cz

DALŠÍ INFORMACE: Klatovy IV

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 01.07.2010 v 17:54 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm