návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Sešli jsme se v Českém Krumlově!

Podzimní členské fórum Asociace turistických informačních center České republiky se konalo ve dnech 23. - 25. 11. 2006.
Dopoledne 23. 11. se před zahájením samotného jednání členského fóra sešla Rada A.T.I.C. ČR ke svému pravidelnému zasedání. Rada mimo jiné rozhodla o přijetí nových členů - Městského informačního centra Třinecka, Mezinárodního informačního centra v Rozvadově a Informačního centra Svratka, projednala návrh rozpočtu na rok 2007, zhodnotila činnost členů Rady v uplynulém období. Prezident poděkoval za spolupráci členům Rady, kterým v letošním roce končí funkční období.
Ve 14.00 zahájil prezident p. Miroslav Foltýn oficiální část členského fóra. Byly zvoleny komise, zapisovatel a ověřovatelů zápisu. Poté přednesl prezident zprávu o činnosti A.T.I.C. ČR v roce 2006.
Následovala průběžná zpráva o hospodaření v roce 2006. Vzhledem k realizaci vzdělávacího programu "Informační centrum - provoz a služby v kontextu EU" byl členskému fóru předložen návrh úpravy rozpočtu na rok 2006. Členské fórum uložilo Sekretariátu upravit některé položky a následně tento rozpočet schválilo.
Poté byl předložen návrh rozpočtu na rok 2007, který byl po úpravách rovněž schválen.
V přestávce proběhly volby nových členů Rady. Zvoleni byli zástupci:
za Jihočeský kraj - Ing. Lenka Horejsková (Infocentrum město Tábor)
za Pardubický kraj - Mgr. Jan Matouš (Informační centrum Polička)
za Ústecký kraj- Miroslav Foltýn (Podkuršnohorské informační centrum Klášterec nad Ohří)
za Moravskoslezský kraj - Lucie Smějová (Městské informační centrum Krnov)
za Olomoucký kraj - Jitka Lučanová (Informační centrum Olomouc)
za Plzeňský kraj - Irena Benešová (Informační centrum města Plzně)
za Středočeský kraj - Pavel Hlaváč (Informační centrum Milovicka)
za Prahu - Ing. Václav Novotný (Pražská informační služba)
za Jihomoravský, Královéhradecký a Liberecký kraj nebyli zvoleni žádní zástupci.

Nově zvolení i stávající členové Rady zvolili prezidenta, kterým se znovu stal pan Miroslav Foltýn, a viceprezidenta, jímž se stal Ing. Václav Novotný.
Členské fórum následně zvolilo nadpoloviční většinou svých hlasů novou revizorku. Tou se stala paní Soňa Provazová z Městského informačního střediska Prostějov.
Následovalo vystoupení hostů - Ing. Vladimír Pospíšil, obchodní ředitel Nakladatelství Soukup a David představil publikaci Cestovní kniha, v níž se nachází mimo jiné prezentace A.T.I.C. ČR. Ing. Pospíšil nabídl členům A.T.I.C. ČR - prodejcům - rabat ve výši 40% a další výhody.
Pan Jaroslav Efler vystoupil s prezentací a praktickou ukázkou kiosků Kodak Picture Maker.
Novou edici fotografických knih o České republice představil pan Radek Eliášek z Vydavatelství MCU.
Dalším bodem jednání členského fóra byla diskuze k činnosti A.T.I.C. ČR v dalším období. Organizace je nadále vedena snahou o uzavření dohody o spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism - zejména prosazení jednotné certifikace (i ve spolupráci s kraji a ostatními subjekty CR). Diskutovalo se o nové podobě certifikátu A.T.I.C. ČR - členské fórum bylo seznámeno s grafickým návrhem. Následně uložilo Sekretariátu tento návrh dopracovat a schválilo jej k tisku a distribuci.
Proběhla rovněž diskuze k nové podobě webových stránek A.T.I.C. ČR.
Členské fórum poté odhlasovalo usnesení a prezident poděkováním všem zúčastněným členům i hostům uzavřel oficiální část.
Protože pro nás kolegové z Českého Krumlova, jmenovitě pan Martin Hák a paní Líba Smolíková, připravili velice zajímavý doprovodný program, sešli jsme se krátce po jednání v restauraci Krumlovský mlýn na večeři. Poté jsme se rozděleni do dvou skupin prošli romantickým nočním Krumlovem. A protože teplé dny jsou už nenávratně pryč, uvítali jsme pozvání na teplou medovinu více než s nadšením.
Skvělý program ovšem pokračoval i ráno. Nejprve jsme si prohlédli Státní hrad a zámek, podívali jsme se i do míst, kam se "obyčejný" návštěvník nedostane a poté jsme zamířili na prohlídku Egon Schiele Art Centra.

Po obědě jsme se sešli opět v Prokyšově sále Prelatury, kde jsme se zúčastnili prezentace Destinačního managementu Český Krumlov (Ing. Jitka Boháčová) a Marketingu turistické destinace Jižní Čechy (Bc. Jitka Fatková).
Ing. Marcela Pacáková, obchodní ředitelka Kartografie Praha, a.s. stručně pohovořila o obecné smlouvě, která je mezi Kartografií Praha, a.s. a A.T.I.C. ČR uzavřena, informovala členy o nové službě Kartografie, kterou je zasílání novinek informačním centrům a o spolupráci Kartografie s firmou Turistická známková místa.
Následovala moderovaná diskuze s Ing. Petrem Tiefenböckem, poradcem pro cestovní ruch ministra pro místní rozvoj. Ing. Tiefenböck nejprve pohovořil o významu cestovního ruchu, předpokladech pro rozvoj cestovního ruchu, seznámil nás se základními statistickými údaji a satelitním účtem. Poté proběhla diskuze ke Státní koncepci cestovního ruchu na období 2007 - 2013, diskuze týkající se krajů a turistických oblastí.
Tím však pobyt v Českém Krumlově zdaleka nekončil. Večer jsme se sešli v pivovaru Eggenberg, servírovalo se menu pro labužníky A.T.I.C. a losovala se tradiční, opět bohatá, tombola. Skupina Hrací skříň hrála k poslechu i tanci mezi sudy...
V sobotu ráno se nezdolná skupina pracovníků informačních center sešla k procházce podzimním Krumlovem. A pak už se ale opravdu jelo domů!
Závěrem bych chtěla za všechny moc a moc poděkovat pořadatelům, kterými byli Unios Tourist Service a Infocentrum Český Krumlov za perfektní přípravu a organizaci, za úžasný program, který nám nachystali a příjemnou spolupráci. Panu Hákovi a paní Smolíkové, pochopitelně i jejich týmům patří náš obrovský dík! Zkrátka, na Krumlov se hned tak nezapomene...
Zápis z jednání Členského fóra
Průběžná zpráva o hospodaření v roce 2006
Úprava rozpočtu na rok 2006
Rozpočet na rok 2007

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

11.12.2006 v 09:15Petra Fedele, IC Olomouc

Děkuji pořadatelům členského fóra za skvělý program a vše s tím spojené. Krumlov je krásné město a Vy jste super :o)


DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 05.12.2006 v 21:13 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm