návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

XI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2006

Tisková zpráva
2. červen - 4. červen 2006
Pořadatel:
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Spolupořadatelé:
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
Folklorní sdružení České republiky
Obec Kovářov
Jihočeské folklorní sdružení

Za podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jihočeského kraje
Svazku obcí Milevska
Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje

Záštita:
Jaromír Talíř, poslanec parlamentu ČR
Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje
Pavel Hroch, starosta Obce Kovářov
Jiří Janeček, generální ředitel České televize

ředitelé festivalu
manželé Milan a Pavla Škochovi

Generální partner:
Jaderná elektrárna Temelín
Vážení přátelé fokloru, jsme rádi, že Vás můžeme pozvat do Kovářova. Od roku 1996 se v naší obci koná Jihočeský folklorní festival, který letos vstupuje do své druhé desítky. Každoročně se u nás setkávají dětské i dospělé jihočeské folklorní soubory, aby zde předvedly hodnotná kulturní vystoupení, která ukazují pestrost písní, tanců, zvyků a samozřejmě i krojů z jednotlivých národopisných oblastí Jihočeského kraje.
I přesto, že je kovářovský festival přehlídkou jihočeských souborů, mají zde možnost jako hosté vystoupit a představit se i soubory z jiných oblastí České republiky, zahraničí nebo zajímavé osobnosti kulturního života. Festival během svých tří dnů nabídne návštěvníkům velké množství pořadů jak folklorních, tak i doprovodných, ze kterých si budou moci diváci vybrat pro ně ten nejzajímavější.
XI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2006 pro Vás připravil Jihočeský folklorní soubor Kovářovan ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Folklorním sdružením ČR, Obcí Kovářov a Jihočeským folklorním sdružením.
Zvláště si ceníme skutečnosti, že je kovářovský festival realizován v rámci podpory Vybraných akcí grantové politiky Jihočeského kraje a velice si vážíme podpory ze strany jejich čelních představitelů.
Chtěli bychom poděkovat významným osobnostem, které převzali nad letošním ročníkem záštitu a samozřejmě i všem partnerům, za jejichž přispění se festival uskutečňuje.
Veliké poděkování patří generálnímu partnerovi festivalu Jaderné elektrárně Temelín a dále též všem mediálním partnerům, generálním, hlavním a ostatním sponzorům za jejich velkorysé příspěvky, díky kterým se nám daří každoročně festival rozvíjet.
Jihočeský folklorní festival se koná v Kovářově pojedenácté a jeho přípravy se jako každý rok neobejdou bez obětavosti členů souboru Kovářovan i dalších dobrovolníků. Proto bychom rádi vyjádřili poděkování všem za neúnavnou práci spojenou s přípravami a zajištěním celé akce.
Vážení přátelé, věříme, že i letošní ročník kovářovského festivalu přispěje k dobré pohodě účinkujících souborů i všech návštěvníků a přinese Vám hezké kulturní zážitky. Přejeme všem příjemné festivalové dny a budeme se těšit na setkání s Vámi v průběhu letošního XI. jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2006.

manželé Milan a Pavla Škochovi
ředitelé festivalu

PROGRAM
2. červen - pátek - dětský den

10.00 Otevření festivalu - slavnostní nástup souborů
10.15 - 11.45 Za naší stodolou - pořad dětských folklorních souborů a hostů
14.00 - 16.00 Řemeslné dílny pro děti
16.00 - 19.00 Na návsi - hry, soutěže, diskotéka pro děti

3. červen - sobota - hlavní festivalový den

07.00 Start horkovzdušného balonu - areál ZŠ v Kovářově
10.00 Kovářovský jarmark - zahájení
10.00 - 10.40 Pojďte s námi za pohádkou - loutkové představení pro děti
10.30 Uvítání na radnici - vedoucí souborů, sponzoři, hosté
13.00 Slavnostní průvod souborů a zahájení festivalu
14.00 - 18.00 V Kovářově na vršíčku - pořady folklorních souborů a hostů
14.00 - 15.20 Pořad jihočeských souborů
15.20 - 15.40 Pozdrav ze Slovácka - pořad hosta festivalu
15.40 - 16.00 Pozdrav z Prahy - pořad hosta festivalu
16.00 - 18.00 Pořad jihočeských souborů
19.00 - 24.00 Posezení pod kaštany
lidová zábava na návsi - Kovačka, Musikverein Lehen, Slovácký krúžek
22.00 Ohňostroj

V průběhu odpoledne se uskuteční vyhlášení výsledků soutěže "O nejkrásnější jihočeskou hnětynku".

V případě špatného počasí se program přesouvá do sálu Kulturního domu.
4. červen - neděle - doprovodné programy

10.00 - 15.00 Keramika a drát, Věra Pichová
výstava v zasedací síni kovářovské radnice
12.00 - 14.00 U cimbálu - Pivovarský dvůr Zvíkov
posezení se Slováckým krúžkem
15.00 - 19.00 Rozloučení s festivalem - Kovářov
posezení kovářovských folklorních souborů
Na festivalu se představí jihočeské folklorní soubory:
Kovářovánek z Kovářova, Malý Kovářovan z Kovářova, Blaťáček ze Ševětína, Prácheňáček ze Strakonic, Kovářovan z Kovářova, Doudleban z Doudleb, Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi, Blaťácký soubor ze Ševětína, Dudácká muzika Duha z Vráže u Písku, Libín z Prachatic, Radost z Kamenného Újezda, Písečan z Písku, Furiant z Českých Budějovic.

Hosté festivalu:
Regii Caroli regis z Prahy, Fikar z Nadějkova, Slovácký krúžek ze Svatobořic - Mistřína, Moták z Prahy, Kovačka z Milevska, Musikverein Lehen z Rakouska.

Změna programu vyhrazena.
Kdo upeče nejkrásnější jihočeskou hnětýnku?
Součástí XI. jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2006, který se uskuteční 2. - 4. června bude stejně jako v loňském roce soutěž O nejkrásnější jihočeskou hnětýnku.
Záměrem soutěže je snaha o zachování národních kulturních tradic v cukrářském oboru. Podmínkou účasti je upečení čtyř stejných kusů hnětýnek a jejich odevzdání nejpozději do 31. května na Obecní úřad v Kovářově.
Dodané hnětýnky budou vystavené v zasedací síni kovářovské radnice při slavnostním uvítání hostů festivalu a v průběhu sobotního dne si je budou moci také prohlédnout diváci na kovářovské návsi.
Porota vyhodnotí jednotlivé výrobky a výsledky vyhlásí v průběhu hlavního sobotního programu 3.června. Tři nejlepší výrobce hnětýnek čekají kromě diplomů a drobných upomínkových dárků zajímavé ceny, 1. místo - poukaz pro dvě osoby do Hotelu Zvíkov, který nabízí oběd, projížďku lodí Zvíkov-Orlík a vstup do zámku Orlík , 2. místo - dárkový koš z Pekařství Kovářov, 3. místo - pivní korbel z Atelieru Radost z Milevska.
www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Jihočeský folklorní festival

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 30.05.2006 v 20:46 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm