návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Podle pověsti založili osadu Vráclavek uhlíři z Vratislavi.

Proti toku Kobylího potoka se nachází osada Vráclavek. O jeho vzniku se nedochovaly žádné prameny. Pověst vypráví, že se v lesích usadili uhlíři z Vratislavi. Místo nazvali Klein Breslau, tedy Malá Vratislav, z čehož vznikla název Vráclavek.

V zápisu krnovského děkanátu se zpráva o vsi vyskytuje roku 1672.zaměstnání mašli obyvatelé při práci v lese, při bělidle a domáckému tkalcovství. Znovu oživili vesnici zpustlou za nájezdu Matyáše Korvina. V 17.století byl Václavek střediskem evangelického vyznání. Jako skladiště poraženého dřeva vznikla na konci 17. století kolonie Kotel. Osada Hutzě se vyvinula v 18.století u sklářské hutě. Ještě v 17.století se zde vyskytovala jména českých obyvatel, například Jiří Štíhel, Jakub Šilhan, Andrys Klimek. Pak jejich počet poklesl a po třicetileté válce zanikl. Na kopci nad Václavkem jsou malé zbytky zříceniny hradu zvaného Luginsland. O něm vypráví o zakleté krasavici. Jednou se ukázala mlynáři z Holovic, který se vracel z Václavku domů. Požádala ho aby ji vysvobodil. Ten se však zalekl velkých hrozeb, její přání nesplnil a krasavice musí čekat dalších pět set let na své vysvobození.z prokletí mongolského čaroděje.

Další osadou u Hošťálkov jsou Staré Purkartice. Vznikla na území dvaceti čtyř lánů lesa darovaného městu Krnovu v roce 1281 vévodou Mikulášem. Nejdříve se zde usadili drvoštěpové, lesní dělníci pracující pro měšťany Krnova, kterým podléhali. Pak se rozšířila také výroba dřevěných šindelů na pokrývání střech a domácí tkalcovství ze svých letních pobytů ve Starých Purkarticích vytěžil námět ze zápasu o každodenní chléb spisovatel Emil Dvořák. V roce 1940 vyšel v Ostravě jeho román Lán kosodřeviny.

V místech, kde se sbíhala údolí do tvaru připomínajícího kříž se vyvinula osada Křížová. Šlechtickému rodu Skrbenskýchn zde náležel statek, koncem 17.století rozparcelovaný drobným zájemcům. Je zajímavé, že německé děti v Křížové učil v letech 1876 - 1878 český učitel Julius Sluníčko. Navazoval na skutečnost, že na panství působilo mnoho českých farářů. Od 18. do 20.století to byli kněží Šustáček, Blažek, Doležel, Zmeškal, Medek, Fič, pastoři Jurša, Stromský, Klapsia, Koláček a Novák.

Zásadní změnu pro Hošťálkovy přineslo 20.století. původně klidný život obyvatel narušil nástup henleinovské propagandy. Dne 22.září 1938 asi pět set ordnerů přepadlo tamnější četnickou stanici, kde byli četníci pod pohrůžkami odzbrojeni a vzatí do zajetí. Mnozí Němci utekli do nedalekého Německa, aby tam byli podrobeni vojenskému výcviku. Po odsunu obyvatel osídlilo Hošťálkovy prvních čtyřicet obyvatel přišlých z Morávky u Frýdku. Devátého září 1945 uspořádali dožínky s názvem "Uvedení Morávky do nového života".

Území Hošťálkovy s údolím Kobylího potoka nabízí možnost pobytu v dobrém přírodním prostředí v létě i v zimě a zhlédnout historické památka i lidovou architekturu v osadách. Zajímavá historie Skrbenských z Hřiště si zaslouží větší pozornost než doposud. Více informací lze získat v publikaci Hošťálkovy náš domov z roku 1981.

Bruntálský a Krnovský Deník Region ze dne 2.května 2006

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Vraclávek

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 03.05.2006 v 23:45 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm