návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Členská základna A.T.I.C. ČR se rozšířila

Asociace turistických informačních center České republiky je jediným tuzemským profesním sdružením (cechem) turistických informačních kanceláří. Od počátku roku 2003 došlo k výraznému nárůstu členské základny.
Členství v cechu se řídí platnými Stanovami, je dobrovolné, je podmíněno absolvováním čekatelské lhůty (zpravidla 6 měsíců) a přináší s sebou povinnost platit členské příspěvky ve výši 4.000 Kč/rok. Výhody nepochybně převažují: společně lze mnohem efektivněji než samostatně usilovat o vytvoření lepších podmínek pro výkon veřejné služby bezplatného poskytování informací, zajišťovat vzdělávání pracovníků informačních center a tyto služby také propagovat.
Při doplnění již publikované tabulky z 5.února 2003 jsou velmi dobře patrné trendy vývoje členské základny Asociace v jednotlivých krajích:
KrajPočet čekatelůPočet členů Celkem
Hl. město Praha0 + 1 = 134
Středočeský2 - 1 = 1810 - 1 = 9
Jihočeský020 + 3 = 2320 + 3 = 23
Plzeňský0 + 1 = 17 + 1 = 87 + 2 = 9
Karlovarský06 + 3 = 96 + 3 = 9
Ústecký1 - 1 = 07 + 4 = 118 + 3 = 11
Liberecký0 + 1 = 16 - 2 = 46 - 1 = 5
Královéhradecký01010
Pardubický08 + 3 = 118 + 3 = 11
Vysočina08 + 3 = 118 + 3 = 11
Jihomoravský0 + 1 = 13 + 8 = 113 + 8 = 11
Olomoucký0 + 1 = 188 + 1 = 9
Moravskoslezský0 + 1 = 116 + 6 = 2216 + 7 = 23
Zlínský0 5 + 4 = 95 + 4 = 9
CELKEM3 + 4 = 7115 + 29 = 144118 + 33 = 151

Upozornění: Tabulka obsahuje aktuální stav k datu 18.10.2005, dynamicky generované seznamy infocenter pod jednotlivými čísly se jistě budou postupem času měnit.
V této souvislosti je jistě zajímavé zjištění, že zatímco se vzrůstajícím počtem členů a čekatelů na členství roste objem práce sekretariátu (a přirozeně i náklady na jeho komunikaci se členy a čekateli), rozpočet na sekretariát je v roce 2005 o 10.000 Kč nižší než v roce 2002. Bez ohledu i na skutečnost, že za poslední tři roky došlo k několikerému zvýšení mzdových tarifů a ke zdražení cen energií, nakupovaných služeb a DPH.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 18.10.2005 v 20:09 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm