návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Znak a prapor města Vsetín [ Znak a prapor ]

Znak města Vsetína.

Jeho hlavní symbol - doprava obrácený beránek na trojvrší, je znám z městské pečeti z roku 1627.Barvy znaku jsou známy až z poloviny minulého století - bílý beránek,zelené trojvrší a červený štít.
Panuje názor, že znak města Vsetín je výrazem původního povolání jeho obyvatel, totiž chovu ovcí i když hned toto tvrzení vyvrací další zjištění a to, že ještě v polovině 17. století se ve Vsetíně choval hlavně tzv. valašský dobytek - kozy, nikoliv tedy ovce.

Symbol vsetínského znaku je nejspíše totožný s biblickým beránkem jako symbol křesťanských velikonoc.

Jak se však beránek dostal na pečetidla městečka Vsetína a do městského znaku, to úplně známe není.

S vyjímkou počátku 14.století , kdy Vsetín náležel řádu templářských rytířů, nenacházíme mezi jeho vlastníky církevní vrchnost a počátek 14. století je příliš vzdálen od prvního výskytu městského znaku městečka.

Skutečný původ znaku města Vsetína zůstane tedy i nadále patrně záhadou.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Vsetin.MIC.cz

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 31.03.2007 v 09:20 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm