návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Virtuální procházka městem Vsetín [ Turistická trasa ]

Virtuální procházka městem Vsetín

Město Vsetín se rozkládá na obou březích řeky Bečvy, která je rozděluje na Horní a Dolní město. Naši procházku zahájíme na náměstí Svobody, jehož dominantou je Památník osvobození, věnovaný obětem obou světových válek. Z jedné strany je náměstí lemováno řadou obchodů a bytových domů, další tvoří komplex největšího vsetínského hotelu Vsacan. Následuje budova Dolní školy a severní stranu náměstí uzavírá budova Masarykova gymnázia. Z náměstí je pěkný výhled na typické panoráma Horního města se zalesněnými kopci v pozadí.

Z námětí Svobody projdeme kolem památníku obětem komunismu do největšího městského parku, Panské zahrady. Ještě před válkou byly v její zadní části nádrže na plavení dřeva (ulice "Na Plavisku"), později zasypané a zastavěné bytovými domy Zbrojovky. Kolem rybníčku s altánem dojdeme k lávce přes Bečvu, za ní prudce stoupajícím chodníkem vystoupíme k římskokatolickému kostelu a před námi se v parku objeví budova zámku s charakteristickou věží. V zámku sídlí Okresní vlastivědné muzeum se stálou národopisnou expozicí a výstavními galeriemi.

Z parku se dostaneme na Horní náměstí, kde najdeme soubor nejstarších vsetínských budov a památek. Kromě zámku je to v prvé řadě výrazná budova Maštalisek v dolním rohu a budovy Staré a Nové radnice v rohu protilehlém. V parčíku uprostřed Horního náměstí najdeme několik barokních soch. Vedle Nové radnice stojí budova Okresního úřadu a budova první vsetínské učňovské školy. Pokračujeme-li kolem zámku směrem k velkému panelovému sídlišti "Sychrov", dojdeme k malému parčíku na místě bývalého hřbitova. Zde najdeme náhrobní desku nešťastné Alžběty Vaňkové.

Vrátíme se na Horní náměstí a kolem Maštalisek pokračujeme Palackého ulicí, která prudce klesá k mostu přes Bečvu. Po levé straně projdeme kolem domu, v němž prožili dětství bratři Hlavicové, vpravo se objeví pomník T.G. Masaryka a nad ním těsně vedle sebe dva evangelické kostely. Majestátní budova Základní umělecké školy byla postavena pro první vsetínskou měšťanskou školu, kolem ní strmou ulicí "Podsedky" můžeme dojít k hvězdárně. Cesta kolem evangelického kostela Horního sboru nás zavede na hřbitov, vedle obřadní síně je pamětní deska obětí holocaustu a vstup na malý židovský hřbitov.

Sestupujeme dále Palackého ulicí a těsně před příchodem k mostu uvidíme po pravé straně budovu Občanské záložny (sgrafita M. Alše) a restauraci Snaha. Na křižovatce u mostu se můžeme vydat vpravo do údolí Jasénka s rozsáhlým panelovým sídlištěm i venkovskou zástavbou. Ulice podél Bečvy nás zavede do průmyslového předměstí s areálem pivovaru (dnes bohužel mimo provoz) a dalšími podniky a provozovnami. Naše procházka Vsetínem však pokračuje vlevo po mostě přes Bečvu na Dolní náměstí s parčíkem uprostřed. K zajímavostem patří například funkcionalistické budovy Komerční banky a bývalého obchodního domu Rodinger nebo výzdoba fasády bývalého hotelu Březáček.

Od Komerční banky pokračujeme Mosteckou ulicí kolem pošty a moderní budovy Telecomu k jednomu z center vsetínského sportu, Sokolovně. Její areál se sportovními hřišti bezprostředně navazuje na Městské lázně s krytým bazénem. Od Sokolovny se dostaneme do moderního obchodního a administrativního centra města, do ulice "Na Svárově". Prostoru vévodí výšková budova Městského úřadu, v jehož přízemí je Informační centrum. Součástí budovy je také kino Vatra. Vedle Městského úřadu stojí obchodní dům Jednota a naproti je Dům kultury. Prostor tohoto městského centra uzavírá budova Besedního domu. Ulicí mezi Městským úřadem a obchodním domem Jednota projdeme kolem Dolní školy na náměstí Svobody, kde jsme naši virtuální prohlídku začali.Nejbližší okolí Vsetína zapůsobí na návštěvníky města nezapomenelným dojmem. Ať se z centra vydají kterýmkoliv směrem, během půlhodinky mohou vystoupit pohodlnými cestičkami k lesu a potěšit se malebnými výhledy nejen na město samé, ale i do přilehlých údolí. Hustá síť turistických značek usnadňuje orientaci a zavede návštěvníky na nejkrásnější místa v bezprostředním i vzdálenějším okolí města.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 24.03.2011 v 12:11 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm