návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Technické služby Vsetín, s.r.o. [ Služby města nebo obce ]

Technické služby města Vsetína s.r.o.
Základní informace.


Technické služby města Vsetína (dále jen TS) byly založeny v roce 1968 Městského NV ve Vsetíně. Činnost technických služeb se během let neustále rozšiřuje, modernizuje a zdokonaluje. Existence organizace je stanovena Obnovenou zřizovací listinou vydanou Městským úřadem Vsetín dne 3.10.1995.

TS jsou rozpočtovou organizací, jejímž úkolem je vytváření podmínek ke zlepšování životního prostředí obyvatel města Vsetína, zabezpečení technických a veřejně prospěšných služeb pro občany a organizace.

Poslání a postavení TS, jejich hlavní úkoly, zásady činnosti organizace, způsob jejího řízení a vztahy k jiným organizacím jsou vymezeny ve Statutu TS. Statutárním orgánem TS je ředitel organizace, který zastupuje organizaci v právních vztazích a odpovídá za činnost v TS v plném rozsahu.


Základní údaje :

1. Název organizace :
Technické služby města Vsetína.2. Sídlem TS je :
Vsetín, Jasenice č.p. 528, PSČ: 755 11.

3. Identifikační číslo organizace : 098 451, není plátcem DPH.

4. TS jsou samostatná rozpočtová organizace s právní subjektivitou, přímo řízená Městem Vsetín s právem hospodaření se svěřeným majetkem.

5. Ředitel organizace:

KONTAKTNÍ ADRESA:

Technické služby města Vsetín
Ing. Jan Horsák, ředitel společnosti
Jasenice 528
755 11 Vsetín
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 428 881
(+420) 571 428 888
fax: (+420) 571 428 899

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tsvsetin.cz

Typ záznamu: Služby města nebo obce
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 23.02.2011 v 17:29 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm