návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

PR Halvovský potok [ Přírodní rezervace ]

Přírodní rezervaci Halvovský potok tvoří dva zbytky starých jedlobukových porostů v členitém a obtížně přístupném terénu. Nachází se ve Vsetínských vrších v pramenné oblasti potoka Jasenice asi 0,8 km západně od vrcholu Vsackého Cábu (842 m n. m.) v nadmořské výšce 595 až 725 m, asi 7 km severovýchodně od Vsetína, v kontaktu s hranicí CHKO a EVL Beskydy. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno nařízením Okresního úřadu Vsetín ze dne 20. 5. 1999.

Nachází se zde flóra karpatských květnatých bučin svazu Dentario enneaphylli-Fagetum. Stromové patro tvoří dominantní buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokorá (Abies alba). Typickými bylinnými druhy jsou kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), dále bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa).

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 22.02.2011 v 15:58 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm