návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Arciděkanský kostel Panny Marie

Byl založen ve 2. polovině 13. století jako prostá bazilikální stavba s křídlovou lodí, nad jejímž ramenem byla věž. V letech 1405-1422 bylo zbořeno ranně gotické kněžíště a nahrazeno rozměrnější stavbou s novou příčnou lodí. Tato stavba stavitele Linharta z Aldeberku je ve městě největším a nejvzácnějším stavebně uměleckým dílem. Zařízení kostela pochází z konce 17. a počátku 18. století. Na hlavním oltáři je umístěn obraz Panny Marie Klatovské, kopie byzantského obrazu. Ranně barokní oltáře mají několik výtečných plastik sochaře M. V. Jackla. Výzdoba stěn vznikla z přemalby a domalby gotických maleb.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Kostel nebo katedrála
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 31.10.2005 v 08:08 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm